Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street
Pontypridd
CF371QJ

01443 407570

http://www.menteriaith.org/

Email us

About us

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau.
Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol.
Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cymraeg a chymunedol eraill o fewn y Sir, ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw.

Services

 • Arts, Culture and Heritage
  • Heritage Conservation
  • Museum
  • Visitor Centre/Attraction
  • Music
  • Singing/Choir
  • Drawing/Painting/Sculpture
  • Theatre/Drama
  • Dance
  • Library/Books
  • Media/Journalism
  • Film
  • Photography
 • Children, Young People & Families
  • Childcare
  • Early Years
  • Family Support
  • Youth Work
  • Disability
  • Education
  • Risky Behaviour
 • Community Development & Regeneration
  • Community Building/Centre
  • Community Work/Development
  • Community/Social Enterprise
  • Housing
  • Regeneration
  • Community Learning
  • Volunteering
 • Employability
  • Education and Training
  • Training/Qualifications
  • Confidence Building
  • Employment
  • Jobs
  • NEETS
  • Work Placements
  • Volunteering
  • Environmental Work
  • Building and Carpentry
 • Welsh Language
  • Promotion
  • Youth
  • Nursery Provision
  • Education