Ynglŷn â

Mae Findagroup yn eich galluogi i chwilio am grwpiau, gweithgareddau a gwasanaethau lleol sy’n cael eu darparu gan y gymuned a’r sector gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful. Mae hyn yn cynnwys ystod enfawr o weithgareddau a gwasanaethau ar draws yr holl gymunedau sy’n darparu gweithgareddau a gwasanaethau i bobl o bob oed a gallu. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Clybiau gofal plant ar ôl ysgol
 • Canolfannau cymunedol
 • Sefydliadau datblygu cymunedol
 • Clybiau ieuenctid
 • Hamdden fel clybiau bowlio a grwpiau cerdded
 • Grwpiau cymdeithasol
 • Eglwysi a sefydliadau crefyddol
 • Y celfyddydau a diwylliant sy’n cynnwys corau, theatr, drama a sefydliadau treftadaeth
 • Clybiau Chwaraeon
 • Clybiau cefnogi sy’n cynnwys popeth o fagu plant sydd ag anableddau i les meddyliol grwpiau cefnogaeth gan gymheiriaid
 • Amrywiaeth eang o elusennau mawr a bach yn ymdrin ag iechyd a gofal cymdeithasol, plant, pobl ifanc a theuluoedd; iechyd meddwl; pobl hŷn; dementia; cefnogaeth gyda chanser; a llawer mwy!
 • Mentrau cymdeithasol fel caffis, elusennau ailgylchu a siopau elusen - sefydliadau sy’n gwneud swm sylweddol o fasnachu i godi arian i gefnogi eu diben cymdeithasol.
 • Mae cyfleoedd gwirfoddoli penodol ar gael hefyd trwy Gwirfoddoli Cymru

Ychwanegu eich grŵp, gweithgaredd, cyfleuster neu wasanaeth

Mae Findagroup wedi cael ei ddatblygu gan Interlink a Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful i hyrwyddo gwaith y gymuned a’r sector gwirfoddol (sydd hefyd yn cael ei alw’n drydydd sector). Mae hyn yn cynnwys aelodau o’r cyhoedd yn chwilio am rywbeth maen nhw eisiau ei wneud neu wasanaeth maen nhw ei angen; yn ogystal â phobl yn gweithio yn y sector cyhoeddus yn chwilio am wasanaethau ar gyfer y bobl maen nhw’n gweithio gyda nhw - mae hyn yn wir ar gyfer pawb sydd eisiau gwybod mwy am grwpiau, gweithgareddau, adnoddau a gwasanaethau yng Nghwm Taf.

Ewch i Interlink RCT neu Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful os hoffech wybod mwy am ein gwaith neu ddod yn aelod.