Polisi Cwcis

Beth yw Cwcis

Ffeil fechan yw cwci sy’n cael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur i helpu storio’ch dewisiadau defnyddwyr, cyflyrau logio i mewn a sesiynau, dadansoddi traffig y we neu i adael i chi wybod pan fyddwch yn ymweld â safle arbennig. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau’r we ymateb i chi fel unigolyn. Gall cymhwysiad y we deilwrio’i weithrediadau ar gyfer eich anghenion, hoffterau a chas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan i chi trwy’n galluogi i fonitro pa dudalennau ydych chi’n eu gweld yn ddefnyddiol, a pha rai ydych chi ddim. Nid yw cwci yn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nag unrhyw wybodaeth amdanoch ar wahân i’r data yr ydych chi’n dewis ei rannu gyda ni.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond gallwch fel arfer addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os dymunwch. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Cwcis a Ddefnyddir ar y Wefan Hon

Gall y cwcis canlynol gael eu gosod.

CraftSessionId, neges_dangos_cwcis: Mae’r cwcis hyn yn storio gwybodaeth dros dro i alluogi defnyddioldeb y safle. Does dim gwybodaeth bersonol yn cael ei storio yn y cwcis hyn, dim ond stampiau amser a/neu /adnabyddiaeth olion bysedd perthnasol i’r sesiwn pori hwnnw.

Google Analytics: _ga, _gat, __utma, __utmb, __utmc, __utmz: Rydym yn defnyddio Google Analytics i fonitro ac adrodd ar ein defnydd o wefan fel nifer ymwelwyr â’r safle, ymadroddion chwilio sy’n cael eu defnyddio i ddod o hyd i ni, tudalennau yr ymwelir â nhw ar y safle a’r amser sy’n cael ei dreulio ar y safle. Mae’r ystadegau a gesglir yn angenrheidiol er mwyn i ni allu darparu a gwella gwerth ychwanegol ein cynnyrch a gwasanaethau ac i aros yn gystadleuol. Nid yw’r cwcis yn adnabod defnyddwyr nac yn cysylltu’ch cyfeiriad adnabod gydag unrhyw wybodaeth bersonol y gellir ei adnabod. Mae’r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut y mae ymwelwyr yn defnyddio’n safle. Rydym yn defnyddio’r cwcis i baratoi adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth ar ffurf ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr i’r safle, o ble y daeth ymwelwyr i’r safle a’r tudalennau y bu’r rhain yn ymweld â nhw. Mae polisi preifatrwydd Google i’w weld yma http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Cwcis Trydydd Parti

Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion gwefannau eraill a all adael cwci. Cwcis trydydd parti yw’r rhain a does dim modd i ni eu blocio na’u hatal heb ddileu’r nodwedd oddi ar ein safle. I gael gwybodaeth am y cwcis hyn byddai angen ichi wirio’r wefan wreiddiol am eu polisi cwcis. Mae’r cwcis trydydd parti sydd ar ôl fel a ganlyn:

Facebook: Mae’n gwefan yn defnyddio botwm ‘Hoffi’ Facebook i rannu cynnwys. Os yw defnyddiwr yn clicio ar y botwm Hoffi a logio i wefan Facebook trwy’n gwefan, bydd Facebook yn gadael cwci ar gyfrifiadur y defnyddiwr. Mae hon yr un broses â phetai’r defnyddiwr yn logio i Facebook yn uniongyrchol, neu’n clicio Hoffi ar unrhyw wefan arall. Mae polisi preifatrwydd Facebook yn cael ei amlinellu yma http://www.facebook.com/about/privacy/.

Sut i Analluogi Cwcis

Mae’r rhan fwyaf o borwyr y we yn caniatáu rhyw gymaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis trwy osodiadau’r porwr. I ddarganfod mwy am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis sydd wedi eu gosod a sut i’w rheoli www.allaboutcookies.org. I eithrio o gael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.