Hawlfraint

Mae’r wefan hon a’i chynnwys yn hawlfraint perchennog y wefan. Cedwir pob hawl.

Ni chaniateir ailddosbarthu nac atgynhyrchu rhan na’r cyfan o’r cynnwys yn unrhyw ffurf ac eithrio’r canlynol:

Gallwch argraffu neu lawrlwytho i ddisg caled lleol ddarnau ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol yn unig

Gallwch gopïo’r cynnwys i drydydd parti ar gyfer eu defnydd personol, ar yr amod eich bod yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni allwch, ac eithrio gyda’n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu’r cynnwys nac elwa arno’n fasnachol. Ni allwch chwaith ei drosglwyddo na’i storio ar unrhyw wefan arall neu ffurf arall o systemau adennill electronig.