Directory

13 results found for Media/Journalism

Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol, Menter Iaith RhCT

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr, Pontypridd, CF37 1QJ

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol yn rhan o'r gwasanaethau mae Menter Iaith RhCT yn eu cynnig. Rydym yn darparu gweithgareddau wedi'u hanelu at oedolion ifanc 18-25 sydd yn hybu ac hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gymuned.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Alltwen Indpendent Living Scheme

Wenallt Road, Abernant, Aberdare, CF44 0SH

Alltwen is an independent living scheme for over 55's and is managed by Newydd Housing Association. We offer a variety of activities including gardening, art classes, armchair yoga, bingo, cooking classes, coffee afternoons and a variety of trips throughout the year. Most activities are open to the public to attend. You can register to be…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

We support and promote business, tourism and community activities within the Aberdare area and it's immediate surroundings. We are focused on improving the town centre, physically, culturally and economically with the knowledge that this will benefit the community as a whole.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street, Pontypridd, CF371QJ

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau. Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol. Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cym…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Game On Wales

Coalfields Regeneration Trust, Maritime Offices, Pontypridd CF37 1DZ

Game On is a social inclusion project using sport, particularly football to engage, educate and activate. Activities delivered include 5-a-side leagues for teenagers, girls football and Walking Football for the 50+.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Cymru Creations

10 The Circle, TREDEGAR, NP22 3PS

Cymru Creations is a not for profit Company which specialises in media and history themed community projects. Here at Cymru Creations we create and produce projects with a history/heritage or media theme. Our aims are to produce projects and training programs for all members of the community especially young people, which will benefit our…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

6th Merthyr Scouts

Ty Rhun 13 Bridge St Troedyrhiw, Troedyrhiw, MERTHYR TYDFIL, CF48 4JX

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Merthyr Museum & Heritage Group

Drovers Cottage , Pontsticill, MERTHYR TYDFIL, CF48 2UN

Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Arts Factory

Unit 11 Highfield Industrial E, FERNDALE, CF43 4SX

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil