Directory

24 results found for Heritage Conservation

AVANT

50 Pembroke Street, Thomastown, Tonyrefail, Porth, CF39 8DU

To connect community with the arts and the arts to be a voice for the community. Forward thinking Theatre company who work in RCT celebrate RCT on tour around the UK and Internationally.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol, Menter Iaith RhCT

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr, Pontypridd, CF37 1QJ

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol yn rhan o'r gwasanaethau mae Menter Iaith RhCT yn eu cynnig. Rydym yn darparu gweithgareddau wedi'u hanelu at oedolion ifanc 18-25 sydd yn hybu ac hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gymuned.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Alltwen Indpendent Living Scheme

Wenallt Road, Abernant, Aberdare, CF44 0SH

Alltwen is an independent living scheme for over 55's and is managed by Newydd Housing Association. We offer a variety of activities including gardening, art classes, armchair yoga, bingo, cooking classes, coffee afternoons and a variety of trips throughout the year. Most activities are open to the public to attend. You can register to be…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Cwmaman Local History Group

8 St Josephs Terrace, Cwmaman, ABERDARE. CF44 6PF

We research local history and preserve information for future generations. We work with people of all ages and from all backgrounds.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

We support and promote business, tourism and community activities within the Aberdare area and it's immediate surroundings. We are focused on improving the town centre, physically, culturally and economically with the knowledge that this will benefit the community as a whole.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street, Pontypridd, CF371QJ

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau. Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol. Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cym…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Cyfleon Ltd

Dare Valley County Park, ABERDARE, CF44 7RG

Outdoor learning excellence, we bring the best in outdoor learning from across Europe to Wales.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Nantgarw China Works Museum

Nantgarw China Works Museum, Tyla Gwyn, NANTGARW, CF15 7TB

We are a volunteer run organisation which seeks to promote the history of the site. Our volunteers are given the opportunity to help in sustaining the site for future generations to enjoy.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

6th Merthyr Scouts

Ty Rhun 13 Bridge St Troedyrhiw, Troedyrhiw, MERTHYR TYDFIL, CF48 4JX

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil