Directory

11 results found for Welsh Language

AVANT

50 Pembroke Street, Thomastown, Tonyrefail, Porth, CF39 8DU

To connect community with the arts and the arts to be a voice for the community. Forward thinking Theatre company who work in RCT celebrate RCT on tour around the UK and Internationally.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol, Menter Iaith RhCT

Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr, Pontypridd, CF37 1QJ

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol yn rhan o'r gwasanaethau mae Menter Iaith RhCT yn eu cynnig. Rydym yn darparu gweithgareddau wedi'u hanelu at oedolion ifanc 18-25 sydd yn hybu ac hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gymuned.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Little Fingers Kidz Club

3 Heol y Derw, Evanstown, Gilfach Goch. CF39 8RW

We provide opportunities within our community and work with children and adults with disabilities.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

We provide quality fitness provision to all members of the community in a club run by volunteers and to ensure all our members receive the best possible instruction.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Hafal

Unit 16, Pant Industrial Estate, Dowlais, Merthyr Tydfil, CF48 2SR

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street, Pontypridd, CF371QJ

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau. Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol. Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cym…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Game On Wales

Coalfields Regeneration Trust, Maritime Offices, Pontypridd CF37 1DZ

Game On is a social inclusion project using sport, particularly football to engage, educate and activate. Activities delivered include 5-a-side leagues for teenagers, girls football and Walking Football for the 50+.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

6th Merthyr Scouts

Ty Rhun 13 Bridge St Troedyrhiw, Troedyrhiw, MERTHYR TYDFIL, CF48 4JX

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Capel Salem Tonteg

Salem Lane Tonteg Pontyprid, Tonteg, PONTYPRIDD, CF38 1PT

Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil