Directory

58 results found for Volunteering

Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street, Pontypridd, CF371QJ

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau. Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol. Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cym…

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Game On Wales

Coalfields Regeneration Trust, Maritime Offices, Pontypridd CF37 1DZ

Game On is a social inclusion project using sport, particularly football to engage, educate and activate. Activities delivered include 5-a-side leagues for teenagers, girls football and Walking Football for the 50+.

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

3G's Development Trust Limited

3G's Community Building 15 Chestnut Way , Gurnos, MERTHYR TYDFIL, CF47 9SB

Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

6th Merthyr Scouts

Ty Rhun 13 Bridge St Troedyrhiw, Troedyrhiw, MERTHYR TYDFIL, CF48 4JX

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Aberfan Canoe Club

Eryl House Edwards Terrace, Trelewis, TREHARRIS, CF46 6AR

Cysylltu â'r grwp Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

British Heart Foundation - shop

1 Newmarket Walk St Tydfils Square, MERTHYR TYDFIL, CF47 8EL

Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil

Little Monster Activity Club

5 Llwyn Berry, Georgetown, MERTHYR TYDFIL, CF48 1DB

Ychwanegu at ffefrynnau Gweld proffil