Menter Iaith Rhondda Cynon Taf

9A High Street
Pontypridd
CF371QJ

01443 407570

http://www.menteriaith.org/

E-bostio ni

Amdanom ni

Mae Menter Iaith Rhondda Cynon Taf yn elusen gofrestredig sydd a’i chalon yn ei chymunedau.
Rydym yn darparu, cydlynu a hyrwyddo gweithgareddau a gwasanaethau Cymraeg ar hyd a lled yr ardal. Anelir at gefnogi defnydd o’r Gymraeg ymysg pobl o bob oed ar draws ein cymunedau amrywiol.
Rydym yn fan cyswllt i fudiadau Cymraeg a chymunedol eraill o fewn y Sir, ac yn gweithio mewn partneriaeth â nhw.