Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol, Menter Iaith RhCT

Llawr Cyntaf
9 Y Stryd Fawr
Pontypridd
CF37 1QJ

01443 407570

http://www.menteriaith.cymru/

E-bostio ni

Amdanom ni

Mae Gwasanaethau Ieuenctid Cymunedol yn rhan o'r gwasanaethau mae Menter Iaith RhCT yn eu cynnig.

Rydym yn darparu gweithgareddau wedi'u hanelu at oedolion ifanc 18-25 sydd yn hybu ac hyrwyddo defnydd y Gymraeg yn y gymuned.