Darganfod Gwybodaeth

Mae digonedd o wybodaeth i’ch cysylltu chi a’r bobl rydych chi’n eu hadnabod ac yn gweithio gyda nhw â grwpiau lleol a ffynonellau cymorth a chefnogaeth. Rydyn ni wedi rhestru’r rhai allweddol isod, rydyn ni yma i helpu, felly cofiwch gysylltu os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth ydych chi ei angen neu’ch bod eisiau ychwanegu dolen arall a fyddai’n ddefnyddiol.

Interlink a Voluntary Action Merthyr Tydfil eich cynghorau gwirfoddol sirol lleol - sefydliadau ymbarél sy’n darparu cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor ar gyfer sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, cyfleoedd gwirfoddoli a llawer mwy!

Mental Health Support yn darparu cyngor a gwybodaeth hygyrch am faterion a gwasanaethau iechyd meddwl i bobl gyda phroblemau iechyd meddwl, eu gofalwyr, gweithwyr iechyd proffesiynol ac unrhyw un arall sydd â diddordeb mewn iechyd meddwl.

Dod o hyd i Glwb Chwaraeon yn Rhondda Cynon Taf - o athletau i Swmba, mae yna gannoedd o gampau, gweithgareddau a chyfleoedd gwirfoddoli ar gael. Chwiliwch ein cronfa ddata i ddod o hyd i Glwb Chwaraeon yn eich ardal chi.

Gwirfoddoli yng Nghymru - dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli yn agos at ble’r ydych chi’n byw.

Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu yn Rhondda Cynon Taf

Gwasanaeth Gwybodaeth Teulu ym Merthyr Tudful

Cyfleoedd Dysgu yn eich cymuned leol

Dysgu Oedolion yn Rhondda Cynon Taf

Dysgu Oedolion ym Merthyr Tudful