Croeso i Wirfoddoli!

Ewch i’r wefan Gwirfoddoli yng Nghymru ble gallwch chwilio am y cyfle gwirfoddoli iawn i chi.

Bydd y wefan yma’n rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ynglŷn â chymryd rhan mewn gwirfoddoli. Efallai’ch bod chi’n meddwl am wirfoddoli am y tro cyntaf, neu efallai wedi gwirfoddoli o’r blaen eisiau ehangu’ch profiad, neu efallai’ch bod chi’n gweithio i sefydliad sy’n ymwneud â gwirfoddolwyr.

Ar y tudalennau canlynol fe ddowch o hyd i gynghorion a chanllaw ar gyfer gwirfoddoli a beth allai ei olygu i chi, cael syniad am yr ystod eang o ddewisiadau sydd ar gael a darganfod sut i fynd ati. Gallwch chwilio ar-lein am gyfleoedd gwirfoddoli yn eich ardal ddaearyddol neu fe allwn ni eich rhoi mewn cysylltiad gyda’ch canolfan wirfoddoli leol lle bydd tîm cyfeillgar yn rhoi cymorth a chyngor i chi am eich cymuned leol.

Os ydych chi’n meddwl am roi lle i wirfoddolwyr yn eich sefydliad, gallwch gael gwybodaeth am y manteision a’r oblygiadau, darllen cynghorion am rai o’r pethau y mae angen i chi eu hystyried ac edrych ar rai o’r awgrymiadau ymarferol am sut i fwrw ymlaen.

Os ydych chi angen mwy o wybodaeth am wirfoddoli, cysylltwch gyda Interlink RCT ar 01443 846200 / info@interlinkrct.org.uk neu Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful ar (01685) 353900 / enquiries@vamt.net

Volunteering Wales / Gwirfoddoli Cymru